Mentenanță

Mentenanță2018-11-19T14:08:12+00:00

Compania noastră are capacitatea de a prelua în mentenanță / service orice sistem de antiefracție, detecție și semnalizare în caz de incendiu, supraveghere video, control acces și automatizare existente pe piață.

Experiența dobândită în timp confirmă acest lucru. Faptul că ne aflăm pe piața încă din anul 1993 confirmă experiența personalului nostru.

Compania Quick Service este licențiată de I.G.P.R. pentru efecturea lucrărilor de întreținere sisteme de alarmă împotriva efracției. Aici intră o gamă largă de sisteme de securitate cum ar fi: sisteme de antiefracție, supraveghere video, control acces și protecție perimetrală.

Echipa Quick Service este formată din personal atestat și certificat pentru a realiza lucrări specializate de mentenanță/service.

Echipa Quick Service deține cele mai multe specializări obținute în cadrul Asociației Române de Tehnică și Securitate, nu mai puțin de 11 colegi fiind calificați ca și proiectanți, ingineri, tehnicieni sau electricieni, acoperind toate domeniile de activitate în care societatea noastră deține autorizații de proiectare-instalare-mentenanță/service.

IGSU

  • Autorizația seria A, nr. 1898/12.03.2012, pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
  • Autorizația seria A, nr. 1897/12.03.2012, pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
  • Autorizația seria A, nr. 6514/29.11.2016, pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuare fumului și gazelor fierbinți
  • Autorizația seria A, nr. 6427/02.11.2016, pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efact de seră.

IGPR

  • Licență de funcționare nr.3138/T din 22.05.2014, pentru efectuarea lucrărilor de proiectare, instalare, modificare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de alarmare în caz de efracție.

ANRE

  • Atestat nr. 11254 / 10.08.2015 de tip B pentru “proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiune nominală de 0,4 kv.

Conform Legii 333/2008 modificată în 2010 prin legea 40 prevede clar necesitatea încheierii unui contract de mentenanță pentru orice tip de sistem de antiefracție:

CAPITOLUL VII, Art.52: Conducãtorii unitãților prevãzute la art. 2 alin. (1), în care functioneazã sisteme de pazã, au urmãtoarele obligații:

h) încheie contracte de prestãri de servicii în domeniul pazei, gãrzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmã împotriva efracției, numai cu societãtile sau persoanele ori prin corpurile gardienilor publici cãrora li s-a acordat licență, dupã caz, de cãtre Inspectoratul General al Poliției Române;

În ceea ce privesțe instalațiile de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, compania Quick Service este certificată pentru a efectua operațiuni de verificare, întreținere și/sau reparare conform atestatului nr. 1314 emis de către I.G.S.U. (Inspectoratul General pentru Situații de Urgentț – Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă).

Solicită informații