Proiectare

Proiectare2018-11-19T14:15:00+00:00

Proiectare

Serviciul de proiectare reprezintă parte din implementarea unei soluții de securitate și este unul din domeniile de înaltă performanță oferit de compania QUICK SERVICE.

Compania are o îndelungată experienţă în elaborarea de proiecte şi este atestată pentru:

 • Proiectarea, executarea si întretinerea instalațiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu de către I.G.S.U (Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă).
 • Proiectarea, execuția și întretinerea sistemelor de antiefracție și control acces de catre I.G.P.R.
 • Proiectarea și executarea rețelelor de cablare structurată de către Brand Rex.
 • Proiectarea și executarea rețelelor de cablare structurată cu personal, certificate de către 3M.

Proiectarea unui sistem de detecție în caz de incendiu

Întocmirea proiectului tehnic presupune următoarele etape:

 1. Tema de proiectare: reprezintă cerința clientului pentru sistemul de securitate;
 2. Analiza riscurilor;
 3. Elaborarea proiectului tehnic;
 4. Avizarea proiectului tehnic.

Elaborarea proiectului pentru o instalație de detecție și alarmare presupune următoarele date de intrare:

 • Proiectul obiectivului ce urmează a fi protejat (arhitectură, instalații, dotări, mobilier etc.);
 • Scenariul de securitate la foc;
 • Cunoștiințe tehnice și reglementări legale specifice.

1. Proiectul obiectivului

Proiectul de arhitectură include informații esențiale precum cele:

 • Dimensionale (lungime, lățime, înălțime) referitoare la spațiile ce trebuiesc proiectate;
 • De formă (geometrie incintă, geometrie spațiu, regim de înălțime, căi de access și evacuare);
 • Date constructive (materiale constructive, rezistența la foc, compartimentare);
 • Rol funcțional (destinație spațiu, număr de ocupanți, procese tehnologice și materiale ce pot fi prezente în spații);
 • Condiții de mediu (temperatură, umiditate, încadrare intr-o clasă de protectie impusă);
 • Amplasare si vecinătăți;
 • Condiții de mentenanță și întreținere specific clădirii;
 • Instalații prezente în clădire (electrice, curenți slabi, ventilație, desfumare).

2. Scenariu la foc

 • Tipul construcției;
 • Risc de incendiu și nivelul de stabilitate la foc;
 • Prevederi și condiții special impuse instalației.

Atenție! Un scenariu la foc trebuie să raspundă și la întrebări secundare care oferă informații utile pentru programarea adecvată a sistemului:

 • Cum se face evacuarea în funcție de locația unor posibile incendii;
 • Care este gradul de ocupare al clădirii și cum variază acesta în cursul unei zile;
 • Cum se face alarma în caz de incendiu;
 • Cum se face anunțarea brigăzii de pompieri;
 • Cum este asigurată alimentarea cu energie;
 • Cine este responsabil pentru deconectarea și repunerea în funcțiune;
 • Este necesară păstrarea funcționalitătii sistemului în caz de incendiu pe o perioadă extinsă.

3. Cunoștințe tehnice și reglementări

În această categorie intră:

 • Cunoștiințe privind echipamentele de detecție și alarmare – familia de standarde specifice;
 • Norme și prevederi tehnice privind amplasarea și reglementări specifice unor obiective; cazuri atipice;
 • Condiții și reglementări privind utilizarea și mentenanța sistemelor de detecție și alarmare;
 • Legislația națională.

Solicită informații