Lucrări reprezentative

Proiectare și execuție iluminat exterior în zonă EX – Danele 73 și 79

Proiectare și execuție lucrări de alimentare cu energie electrică – branșamente electrice, pentru construcții civile și industrial

Proiectare și execuție branșament electric – Club Fratelli Constanța

Produse și soluții utilizate