Proiectarea sistemelor și instalaţiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incediu emis de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incediu emis de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți emis de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incediilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră emis de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor emis de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Proiectarea sistemelor și instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor firbinţi, cu    excepţia celor de tip natural-organizat emis de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Atestat privind capacitatea realizării de activităţi specifice de proiectare, montaj, revizie, inspecţie şi întreţinere instalaţii tehnice din medii Ex, conform NEx 01-06/2007, respectiv activităţi de ventilaţie industrială, conform NVIV 01-06/2007 emis de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă

Atestat de tip B pentru ”proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/ construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0.4 kV” emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Certificat al Sistemului de Management al Calităţii evaluat şi certificat în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 emis de RIGCERT Certificatio

Certificat al Sistemului de Management de Mediu evaluat şi certificat în conformitate cu SR EN ISO 14001:2015 emis de RIGCERT Certification

Certificat al Sistemului de Management al Sănătăţii şi securităţii în Muncă evaluat şi certificat în conformitate cu SR ISO 45001:2018 emis de RIGCERT Certification

Autorizaţie pentru sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear Nr. 22-052 pentru activităţi de proiectare emis de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Autorizaţie pentru sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear Nr. 22-053 pentru activităţi de construcţii-montaj emis de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Autorizaţie pentru sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear Nr. 22-054 pentru activităţi de aprovizionare emis de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Certificat de membru emis de Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate

Licenţă de funcţionare pentru efectuarea activităţii de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei emis de Inspectoratul General al Poliţiei Române