Proiectare

Serviciul de proiectare reprezintă parte din implementarea unei soluții de securitate și este unul din domeniile de înaltă performanță oferit de compania QUICK SERVICE.

Compania are o îndelungată experienţă în elaborarea de proiecte şi este atestată pentru:

 • Proiectarea, executarea și întreținerea instalațiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu de către I.G.S.U (Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă).
 • Proiectarea, execuția și întreținerea sistemelor de antiefracție și control acces de catre I.G.P.R. (Inspectoratul General al Poliției Române)
 • Proiectarea și executarea rețelelor de cablare structurată de către Brand Rex.
 • Proiectarea și executarea rețelelor de cablare structurată cu personal, certificate de către 3M.
 • Proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV, de către A.N.R.E. (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei)

Proiectarea unui sistem de detecție în caz de incendiu

Întocmirea proiectului tehnic presupune următoarele etape:

 1. Tema de proiectare: reprezintă cerința clientului pentru sistemul de securitate;
 2. Analiza riscurilor;
 3. Elaborarea proiectului tehnic;
 4. Avizarea proiectului tehnic.

Elaborarea proiectului pentru o instalație de detecție și alarmare presupune următoarele date de intrare:

 • Proiectul obiectivului ce urmează a fi protejat (arhitectură, instalații, dotări, mobilier etc.);
 • Scenariul de securitate la foc;
 • Cunoștințe tehnice și reglementări legale specifice.

1. Proiectul obiectivului

Proiectul de arhitectură include informații esențiale precum cele:

 • Dimensionale (lungime, lățime, înălțime) referitoare la spațiile ce trebuiesc proiectate;
 • De formă (geometrie incintă, geometrie spațiu, regim de înălțime, căi de acces și evacuare);
 • Date constructive (materiale constructive, rezistența la foc, compartimentare);
 • Rol funcțional (destinație spațiu, număr de ocupanți, procese tehnologice și materiale ce pot fi prezente în spații);
 • Condiții de mediu (temperatură, umiditate, încadrare într-o clasă de protecție impusă);
 • Amplasare si vecinătăți;
 • Condiții de mentenanță și întreținere specifice clădirii;
 • Instalații prezente în clădire (electrice, curenți slabi, ventilație, desfumare).

2. Scenariul de securitate la incendiu

 • Tipul construcției;
 • Risc de incendiu și nivelul de stabilitate la foc;
 • Prevederi și condiții special impuse instalației.

Atenție! Un scenariu la foc trebuie să răspundă și la întrebări secundare care oferă informații utile pentru programarea adecvată a sistemului:

 • Cum se face evacuarea în funcție de locația unor posibile incendii?
 • Care este gradul de ocupare al clădirii și cum variază acesta în cursul unei zile?
 • Cum se face alarma în caz de incendiu?
 • Cum se face anunțarea brigăzii de pompieri?
 • Cum este asigurată alimentarea cu energie?
 • Cine este responsabil pentru deconectarea și repunerea în funcțiune?
 • Este necesară păstrarea funcționalității sistemului în caz de incendiu pe o perioadă extinsă.

3. Cunoștințe tehnice și reglementări

În această categorie intră:

 • Cunoștințe privind echipamentele de detecție și alarmare – familia de standarde specifice;
 • Norme și prevederi tehnice privind amplasarea și reglementări specifice unor obiective, cazuri atipice;
 • Condiții și reglementări privind utilizarea și mentenanța sistemelor de detecție și alarmare;
 • Legislația națională.

Solicită informații