Lucrări reprezentative

1. Mentenanță sistem de control acces – clădire administrativă
2. Mentenanță bariere auto de acces în zonă portuară și în sediul administrativ

Mentenanță sisteme de control acces – parc eolian Cobadin

Instalare sistem de control acces biometric

Instalare sistem de control acces-Centrul de Excelentă Clinică HIV Constanța

Instalare sistem de control acces-dispecerat

Produse și soluții utilizate