Este o intrebare pe care și-o pun multe persoane însă puțini cunosc răspunsul.

La acestă întrebare și la multe altele legate de acest subiect ne răspund Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu – Indicativ P118/3 – 2015, din 09.03.2015 dar și H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Cum este precizat încă din primul său capitol,  Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu – Indicativ P118/3 – 2015, din 09.03.2015  cuprinde prevederi obligatorii la proiectarea, executarea, punerea în funcțiune și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor din construcții, în scopul îndeplinirii cerinței esențiale a construcțiilor și de satisfacere a exigențelor de siguranță a utilizatorilor iar H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu , ne putem da seama chiar și din denumire că face referire la categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu.

Cu toate acestea, aș vrea să ne lămurim în primul rând în ceea ce privește însemnătatea unui astfel de sistem, de detectare, semnalizare și avertizare incendiu.

Un sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu este o instalație cu rol de protecție, având scopul de a detecta și semnaliza în cât mai scurt timp posibil apariția unui început de incendiu în spatiile protejate, precum și acela de a alarma personalul, echipele de pompieri și oricare altă categorie de persoane aflate în zonă care pot ajuta la stingerea incendiului și la limitarea efectelor acestuia.

Conform H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu sunt:

Clădiri:

 1. Abrogat(ă);
 2. definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securității la incendiu ca “înalte” sau ”foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinație;
 3. Abrogat(ă);
 4. de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;
 5. pentru sedii ale instituțiilor publice, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;
 6. pentru lăcașuri de cult și spații de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfășurată mai mare de 200 mp, cu excepția caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotnițelor, lumânărarelor, capelelor și trapezelor unităților de cult;
 7. agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepția silozurilor metalice, depoztelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadnițelor și ciupercăriilor;
 8. de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepția GPL, de capacitate medie sau mare;
 9. cu funcțiuni mixte, având aria desfășurată mai mare sau egală cu 1000 mp, dacă spațiile care intră în alcătuire au caracteristici privind funcțiunea, suprafața șu numărul de locuri care nu se încadrează în celelalte categorii stabilite prin prezenta hotărâre.

Clădire monofuncțională sau spațiu amenajat în clădire cu funcțiuni mixte, având destinația de:

 1. comerț, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;
 2. Abrogat(ă);
 3. birouri, financiar-bancară, de asigurări și burse, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;
 4. îngrijire a sănătății, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafață, sau dispensare și policlinici, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;
 5. învățământ secundar, terțiar nonuniversitar, universitar sau pentru formare profesională a adulților cu aria desfășurată mai mare de 600 mp, inclusiv spațiile de cazare aferente;
 6. e1) educație timpurie și învățământ primar, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp, prevăzute independent sau împreună cu alte forme de învățământ precizate la lit. e);
 7. e2) centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție sepcială; centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil; centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței domestice; centre de zi pentru copii – copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți; centre de zi pentru familie cu copii, cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp;
 8. gară, autogară și aerogară, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum și stații de metrou, indiferent de aria desfășurată;
 9. f1) spații comerciale din stațiile de metrou;
 10. Cultură, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;
 11. Parcaj, cu peste 10 autoturisme;
 12. Centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare și întreținere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii și baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă și fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal și fotbal cu vestiarele aferente și altele similare, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafața mai mare sau egală cu 200 mp;
 13. primire turistică, cu mai mult de 8 camere și/sau 16 locuri, inclusiv unitățile de alimentație din incinta acestora;
 14. producție și/sau depozitare, închise, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp.

Clădiri civile subterane sau încăperi cu aglomerări de persoane având aria desfășurată mai mare sau egală cu 100 mp, amenajare la subsolul, demisolul, în podul ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile.

 1. Construcții ori sisteme sau instalații pentru:
 2. stații publice de distribuție a carburanților pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori stații mixte;
 3. stații de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV), amplasate în spații publice;
 4. alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme și parcuri industriale;
 5. instalații cu rol de protecție la incendiu la clădiri existente, care sunt autorizate pentru cerința de securitate la incendiu și intră sub incidența prezentei hotărâri.

Construcții sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1000 de locuri pe scaune în aer liber.

Încăperi sau grupuri de încăperi, încadrate ca săli aglomerate și căile de evacuare aferente, indiferent de aria construită ori destinație.

Conform aceleiași Hotărâri de Guvern, categorii de construcții și amenajări care se supun autorizării privind securitatea la incendiu sunt:

 1. Construcții ori sisteme sau instalații pentru:
 2. sisteme publice pentru distribuția gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, cu excepția celor aferente stațiilor mixte de distribuție a carburanților la autovehicule;
 3. stații transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc, amplasate în spații publice;
 4. alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30000 l volum de apă aferente laboratoarelor-sanitare, școlare și alte asemenea, clădirilor cu activități de producție și fluxuri tehnologice, instalațiilor de încălzire centrală și locală, pentru prepararea apei calde de consum și a hranei;
 5. puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petrolifere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL și maximum 1250 kg GPL;
 6. alimentarea cu apă și stingerea incendiilor în localități.
 7. Construcții sau amenajări temporare în aer liber:
 8. pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune;
 9. având destinația comercială, cu aria desfășurată/suprafața mai mare sau egală cu 2500 mp.

Așa cum sunt zone care trebuie supravegheate suplimentar, este firesc să fie și zone care sunt exceptate de la supraveghere. Conform Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu – Indicativ P118/3 – 2015, din 09.03.2015, acestea sunt:

 1. a) spațiile sociale (dușuri, toalete, spălătorii, etc.) dacă în aceste incinte nu se depozitează materiale sau deșeuri care pot determina apariția unui incendiu însă nu și zonele comune de acces ale acestor spații sociale;
 2. b) adăposturi de protecție civilă care, în timp de pace, nu sunt utilizate în alte scopuri sau nu au altă destinație;
 3. c) rampe de încărcare aflate în spații deschise.

Foarte important de menționat este și faptul că, conform normativului, pot constitui zone exceptate de la supraveghere spațiul gol dintre planșeu și tavanul/plafonul fals/suspendat și spațiul de sub pardoseala supraînălțată, dacă sunt îndeplinite simultan condițiile:

 1. a) spațiile delimitate trebuie să aibă înalțimea maximă de 0.8 m, lățimea maximă de 10 m, lungimea maximă de 10 m și sunt compartimentate cu elemente de construcție din clasa de reacție la foc A1 sau A2s1d0;
 2. b) nu sunt montate componente ale instalației de detectare și semnalizare a incendiilor sau componente ale iluminatului de siguranță, cu excepția cazului când acestea asigură o continuitate în alimentarea cu energie electrică și/sau transmisia de semnal pe durata incendiului, dar nu mai puțin de 30 minute;
 3. c) sarcina termică este mai mică de 25 MJ/m2 .

Luând în considerare explicațiile de mai sus, acum putem cu o mai mare ușurință să ne dăm seama dacă avem sau nu nevoie de o astfel de instalație.

Societatea S.C. QUICK SERVICE S.R.L. instalează sisteme de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu având o echipă de profesioniști și o experiență remarcabilă în acest domeniu.

Întocmit,
Inginer în cadrul S.C. QUICK SERVICE S.R.L.
Avram Maria