În cadrul programelor derulate de statul român pentru atenuarea efectelor economice negative ale pandemiei COVID-19,  SC QUICK SERVICE SRL a fost înregistrată în cadrul Programului de susţinere a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA  şi-a îndeplinit criteriile de conformitate administrativă şi de eligibilitate pentru cererea de înregistrare în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19, putând accesa finanţări care să asigure lichidităţile necesare pentru derularea activităţii curente  prin implicarea în acest program guvernamental,  a EximBank Constanţa, bancă cu care SC QUICK SERVICE SRL are o lungă şi foarte bună colaborare.

EximBank  poate oferi persoanelor juridice posibilitatea de a accesa finanţări care să asigure lichidităţile necesare pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii în condiţii speciale: zero comisioane aferente creditării, zero dobândă (în urma încasării ajutorului de stat) pe o perioadă determinată de timp şi cu posibilitatea prelungirii, precum şi de o structură flexibilă de garantare în completarea garanţiei de stat.

Pentru accesarea programului, întreprinzătorii trebuie să parcurgă următorii paşi:

  • IMM-ul accesează aplicaţia disponibilă pe portalul imminvest.ro;
  • Completeză online datele de identificare, ataşează declaraţia IMM în format pdf;
  • Solicită unul sau mai multe credite/ linii de credit;
  • Aplicaţia va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării;
  • FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului şi un număr de înregistrare, după verificarea informaţiilor furnizate de potenţialul beneficiar;
  • FNGCIMM pune online la dispoziţia băncii selectate, documentele înregistrate de IMM, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;
  • Banca analizează cererea de finanţare şi adoptă intern decizia de acordare a creditului, conform solicitării beneficiarului;
  • Banca aprobă creditul şi transmite FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanţiei de stat.

Prin programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA şi schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, sprijinul oferit de statul român constă în:

  • Facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare, prin garantarea creditelor destinate atât proiectelor de investiţii, cât şi capitalului de lucru. Valoarea maximă a creditelor poate fi de pânâ la 10.000.000 lei pentru investiţii şi până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru (5.000.000 lei în cazul întreprinderilor mijlocii, 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici şi 500.000 lei în cazul microîntreprinderilor;
  • Subvenţionarea cheltuielilor aferente finanţărilor contractate în cadrul Programului. Dobânzile aferente creditelor, comisionul de administrare şi comisionul de risc sunt suportate în procent de 100% din bugetul Ministerului Finanţelor Publice în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.

Principalele caracteristici ale programului:

– Plafon total al garanţiilor ce pot fi acordate pentru 2020 si 2021: 15.000.000.000 lei;

– Bugetul schemei de ajutor de stat – măsura grant este de 781 milioane lei;

– Procentul de garantare a creditelor: maxim 80% din valoarea acestora (putând urca până la 90% în cazul finanţărilor pentru capital de lucru contractate de Microîntreprinderi şi Întreprinderi Mici);

– Perioada maximă de creditare: 36 luni – capital de lucru, respectiv 72 luni – investiţii.

Pentru detalii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email informatii@eximbank.ro.

Programul IMM INVEST ROMÂNIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 să îşi asigure lichidităţile pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii, prin accesarea unuia sau mai multor credite pentru realizarea de investiţii şi/ sau unul sau mai multe credite/ linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele şi contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice.

Întocmit,

Reprezentant Departament Contabilitate

Vait YÎLDĂZ