In urma evenimentului nefericit de la Crevedia, atentia media s-a aplecat asupra skid-urilor GPL. Aceste obiective nu sunt singurele ce prezinta un risc de explozie.

Riscurile de explozie pot să apară în toate activităţile în care sunt implicate substanţe inflamabile. Acestea pot include multe din materiile prime, produse intermediare, produse finale şi deşeuri din procesul obişnuit de producţie

Din categoria zonelor ce prezinta risc de explozie sunt:

1. Industria chimică

Gaze, lichide şi materiale solide inflamabile sunt transformate şi procesate în diferite procese din industria chimică. Aceste procese pot da naştere la amestecuri explozive.

2. Companii de generare a energiei electrice

Bulgării de cărbune, care nu sunt explozivi în amestec cu aerul, pot fi transformaţi în timpul proceselor de transport, mărunţire sau uscare, într-un cărbune capabil să formeze amestecuri explozive praf/aer.

3. Companii de eliminare a deşeurilor

Când apele reziduale sunt tratate în instalaţii de purificare, gazele generate pot forma amestecuri explozive gaz/aer.

4. Operaţii de nivelare şi inginerie civilă

La operaţiile de nivelare pot apărea gaze inflamabile. Sunt necesare măsuri tehnice precise pentru a evita emisiile necontrolate de gaze şi posibilele aprinderi. Gazele inflamabile emise din diferite surse se pot acumula în locuri slab ventilate (tunele, beciuri etc.)

5. Furnizori de gaze naturale

Amestecuri explozive gaz/aer se pot forma când este emis gazul natural, de exemplu datorita scurgerilor.

6. Operaţiuni de vopsire prin pulverizare

Pulberile în exces generate în zona de vopsire şi vaporii de solvenţi emişi pot da naştere atmosferelor explozive atunci când sunt în amestec cu aerul.

7. Industria prelucrătoare a lemnului

Prelucrarea lemnului generează praf de lemn. Acesta poate forma amestecuri explozive praf/aer, de exemplu în filtre sau silozuri.

8. Agricultură

In unele ferme funcţionează instalaţii de producere a biogazului. Pot apărea amestecuri explozive biogaz/aer dacă există emisii de gaze, de exemplu prin scurgeri.

9. Rafinării

Hidrocarburile manipulate în rafinării sunt toate inflamabile şi în funcţie de punctul lor de inflamabilitate, pot da naştere atmosferelor explozive chiar la temperatura ambiantă. Aria din jurul instalaţiei de prelucrare este considerată în general ca loc în care pot apărea atmosfere explozive.

10. Operaţii de prelucrare a metalelor

Când se dă formă metalelor pot fi produse prafuri explozive de metale în timpul tratării suprafeţelor (polizare). Aceasta se aplică în special metalelor uşoare. Aceste prafuri metalice pot da naştere pericolului de explozie în colectoarele de praf.

11. Industria alimentară

Pot apărea prafuri explozive în timpul transportului şi depozitării cerealelor, zahărului etc. Dacă acestea sunt ehaustate şi colectate prin filtrare, pot apărea atmosfere explozive în filtru.

12. Operaţii de reciclare

Prelucrarea deşeurilor în cadrul reciclării poate da naştere riscurilor de explozie, de exemplu de la bidoane sau alte recipiente de gaze şi/sau lichide inflamabile care nu au fost golite complet sau de la prafuri de hârtie sau materiale plastice.

13. Industria farmaceutică

Deseori sunt utilizate alcooluri ca solvenţi în producţia de produse farmaceutice. De asemenea, pot fi utilizate materiale auxiliare şi agenţi care pot da naştere exploziilor de prafuri cum este de exemplu lactoza.

Întrucât exploziile pot provoca pierderi umane şi daune materiale incomensurabile evaluarea riscului de explozii si stabilirea masurilor adecvate de reducere a acestuia la nivele acceptabile conform normelor si standardelor in vigoare capătă o importanţă deosebită pentru securitatea si sănătatea oamenilor si bunurilor.

Reducerea riscului poate fi realizată prin aplicarea principiilor de prevenire şi de protecţie. De asemenea, se poate aplica şi o combinaţie între aceste principii.

Întotdeauna prima opţiune ar fi evitarea unei atmosfere explozive !

Societatea Quick Service este Atestata INSEMEX inca din anul 2017 si activitatea in domeniul proiecarii, montajului, inspectiei si intretinerii de echipamente care functioneaza in unitati industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice, a fost una continua si fructuoasa.

In toti acesti ani, Quick Service a intocmit documentatie tehnica privind obtinerea Atestatului si Raportului pentru urmatoarele obiective importante :

DOCUMENT OBȚINUT CLIENT
Atestat de conformitate pentru Silozuri cereale –  ROMAGRO PROD S.R.L.

Raport privind protecția la explozie pentru Silozuri cereale –  ROMAGRO PROD S.R.L.

Atestat de conformitate pentru Stație distribuție carburanți și Depozit de produse petroliere aviație TUZLA – S.C. REGIONAL AIR SERVICES S.R.L.

Raport privind protecția la explozie pentru Stație distribuție carburanți și Depozit de produse petroliere aviație TUZLA – S.C. REGIONAL AIR SERVICES S.R.L.

Atestat de conformitate pentru Silozuri cereale și Stație distribuție carburanți – COMVEX S.A.

Raport privind protecția la explozie pentru Silozuri cereale și Stație distribuție carburanți  – COMVEX S.A.

Atestat de conformitate pentru sudură cu oxigaz și vopsire prin pulverizare – VARD BRAILA S.A.

Raport privind protecția la explozie pentru sudură cu oxigaz și vopsire prin pulverizare – VARD BRAILA S.A.

Atestat de conformitate pentru sudură cu oxigaz și vopsire prin pulverizare și Stație internă distribuție motorină – VARD TULCEA S.A.

Raport privind protecția la explozie pentru sudură cu oxigaz și vopsire prin pulverizare și Stație internă distribuție motorină – VARD TULCEA S.A.

Atestat de conformitate pentru Stație internă distribuție carburanți – AUTOPRIMA SERV S.R.L.

Raport privind protecția la explozie pentru Stație internă distribuție carburanți – AUTOPRIMA SERV S.R.L.

Atestat de conformitate pentru Secția Platformă Sud – OIL TERMINAL S.A.

Raport privind protecția la explozie pentru Secția Platformă Sud – OIL TERMINAL S.A.

 

 

 

Atestat de conformitate pentru Secția Platformă Nord – OIL TERMINAL S.A.

Raport privind protecția la explozie pentru Secția Platformă Nord – OIL TERMINAL S.A.

Atestat de conformitate pentru Secția Platformă Port – OIL TERMINAL S.A.

Raport privind protecția la explozie pentru Secția Platformă Port – OIL TERMINAL S.A.

Atestat de conformitate pentru Silozuri și hale cereale –  CANOPUS STAR S.R.L.

Raport privind protecția la explozie pentru Silozuri și hale cereale –  CANOPUS STAR S.R.L.

Atestat de conformitate pentru Silozuri și magazii cereale –  CHIMPEX S.A.

Raport privind protecția la explozie Silozuri și magazii cereale –  CHIMPEX S.A.

Atestat de conformitate pentru Stație internă distribuție motorină – CHIMPEX S.A.

Raport privind protecția la explozie pentru Stație internă distribuție motorină – CHIMPEX S.A.

Atestat de conformitate pentru Stație de Reglare și Contorizare Gaze Naturale și Stație distribuție motorină – OMNIA EUROPE S.A.

Raport privind protecția la explozie pentru Stație de Reglare și Contorizare Gaze Naturale și Stație distribuție motorină – OMNIA EUROPE S.A.

Atestat de conformitate pentru Instalație producție amidon – OMNIA EUROPE S.A.

Raport privind protecția la explozie pentru Instalație producție amidon – OMNIA EUROPE S.A.