Un sistem de detecţie şi semnalizare a incendiului contribuie la siguranţa bunurilor şi a persoanelor aflate în clădirea în care a fost instalat. Instalând un sistem de detecţie a incendiului veţi reduce eventualele pagube cauzate de un posibil incendiu.

Ȋn general, un sistem de detecţie a incendiului este format din:

 1. Centrale de incendiu;
 2. Detectori;
 3. Module adresabile;
 4. Repetoare şi emulatoare;
 5. Izolatoare de buclă pentru sisteme adresabile;
 6. Electromagneţi şi elemente de blocare acumulatori;
 7. Dispozitive de avertizare (butoane de urgenţă pentru declanşarea imediată a alarmei);
 8. Dispozitive de semnalizare (sirene şi indicatoare optice de semnalizare)

Există doua tipuri constructive de echipamente de detecţie a incendiului:

 • convenţionale
 • adresabile

Sistemele convenţionale

Sunt sisteme mai simple decât cele adresabile, care se folosesc pentru imobilele mici, unde nu este necesar a se identifica fiecare detector de alarmă de la panoul de comandă (centrală). Prezintă dezavantajul că nu se ştie cu exactitate componenţa care a declanşat alarma, centrala semnalizând doar zona în care este o alarmă activă.

Sistemele adresabile

Sunt sisteme ce se leagă în buclă serială, fiind mai uşor de instalat decât sistemele convenţionale. Toate aceste caracteristici conduc la o cablare mai simplă şi o identificare uşoară a locului unde este începutul de alarmă. De asemenea, dacă un detector sau alt element al sistemului de incendiu nu funcţionează corespunzător, sistemul de detecţie va funcţiona fără probleme deoarece fiecare componentă are o adresă unică. Este recomandată pentru supravegherea obiectivelor mijlocii şi mari.

Mentenanţa sistemului de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu

Funcţionarea corectă a unui sistem de detecţie incendiu necesită o inspecţie periodică. Ȋncheierea unui contract de mentenanţă nu reprezintă o opţiune, ci o obligaţie conform legislaţiei în domeniu.

Conform Normativului P118/3 – 2015, imediat după recepţia sistemului, chiar dacă respectiva construcţie este sau nu utilizată, trebuie încheiat un contract de mentenanţă între proprietarul, respectiv utilizatorul clădirii şi instalatorul sistemului sau o altă firmă autorizată şi specializată în lucrări de întreţinere a sistemelor de detecţie incendiu.

Verificarea periodică , în vederea îndeplinirii şi asigurării criteriilor şi nivelurilor de performanţă prevăzute de reglementările tehnice specifice, constituie obligaţie legală conform art. 19, lit. l din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi art. 135 din Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Lipsa unui contract cu o firmă de mentenanţă a sistemului de incendiu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 şi 2500 lei.

Verificarea sistemelor de detectare, semnalizare şi avertizare incendii reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate cu scopul de a conferi încrederea că sistemele corespund integral din punct de vedere al caracteristicilor funcţionale şi că prezintă siguranţa în exploatare.

Utilizatorul sistemului, împreună cu executantul sau cu firma autorizată pentru întreţinerea IDSAI, va adopta o procedură de întreţinere periodică.

Registrul de Control al instalaţiei de detecţie, semnalizare şi alertare în caz de incendiu este acel document în care se regăsesc următoarele informaţii :

 • Societatea autorizată ce a proiectat sistemul
 • Societatea autorizată ce a efectuat instalarea sistemului
 • Societatea ce se ocupă de întreţinerea sistemul
 • Lista cu evenimente – completarea se efectuează de societaţile autorizate de fiecare dată când se intervine asupra sistemului, sau de către Beneficiar ( proprietarul sistemului ) pentru orice eveniment produs ( alarmă, erori, defecţiuni cauzate de lucrări, etc. ).

Acesta va fi păstrat într-un loc accesibil persoanelor autorizate şi reprezentanţilor autorităţilor.

Prin verificarea zilnică (efectuată de utilizatorul sistemului) se controlează dacă:

 • fiecare alarmă înregistrată în ziua precedentă a fost tratată corespunzător
 • fiecare echipament de control şi semnalizare indică condiţia de repaus; dacă există abateri de la condiţia de repaus acestea sunt înregistrate şi comunicate furnizorului de servicii de întreţinere
 • IDSAI a fost restabilită corespunzător după deranjament, testare sau suspendare a alarmei sonore

Prin verificarea lunară (efectuată de utilizatorul sistemului sau firma de mentenanţă) se controlează dacă:

 • grupul electrogen (sursa de rezervă) porneşte în timp şi nivelul combustibilului este corespunzător, completându-se dacă este necesar (unde este cazul)
 • sunt adecvate consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului
 • indicatoarele optice şi sonore ale ECS sunt funcţionale, iar în cazul apariţiei unui defect acesta este înregistrat

Prin verificarea trimestrială (efectută de firma de mentenanţă) :

 • se controlează dacă sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal şi sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcţionare
 • se acţionează cel puţin un detector sau un declanşator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control şi semnalizare primeşte şi afişează semnalul corect, porneşte alarma sonoră şi acţionează oricare altă indicaţie sau dispozitiv suplimentar
 • sunt verificate funcţiile de monitorizare a deranjamentelor echipamentului de control şi semnalizare
 • sunt verificate funcţiile de reţinere sau eliberare ale uşilor din cadrul sistemului
 • acolo unde este permis, se controlează acţionarea liniei de comunicare către brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare
 • sunt efectuate toate testele şi verificările specificate de producator, furnizor sau executant
 • este analizată orice modificare structurală sau de destinaţie care pot afecta cerinţele privind amplasarea senzorilor, declanşatoarelor manuale de alarmare şi sirenelor de alarmare (modificarea destinaţiei zonelor protejate, extinderi sau montarea unor pereţi, blocarea căilor de acces)

Anual, reprezentanţii firmei de mentenanţă vor efectua următoarele operaţiuni:

 • controlează dacă au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale
 • controlează dacă a fost verificat fiecare detector privind funcţionarea corectă în conformitate cu recomandările producătorului
 • controlează dacă echipamentul de control şi semnalizare poate acţiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare
 • inspectează vizual toate echipamentele şi cablurile pentru a asigura că sunt sigure, neafectate şi protejate corespunzător
 • examinează şi testează bateriile

Lucrările de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens.

La efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu se vor respecta următoarele:

 • procedura documentată de control şi verificare a sistemului furnizată de proiectant
 • prevederile contractului de mentenanţă
 • prevederile legislaţiei, normativelor, reglementărilor şi standardelor în vigoare
 • specificaţiile tehnice ale echipamentelor

Intocmit,
Reprezentant Departament Mentenanta
Simona Nicolescu