În anul 2020 Quick Service obţine prelungirea ATESTATULUI privind capacitatea realizării de activităţi specifice pentru activităţi de proiectare, montaj, revizie, inspecţie şi întreţinere instalaţii tehnice din medii Ex, conform NEx-01-06/2007, respectiv activităţi de ventilaţie industrială, conform NVIV 01-06/2007.
Acest atestat certifică capacitatea tehnică a societăţii Quick Service în realizarea de activităţi specifice în medii Ex, respectiv proiectare, instalare, inspecţie şi întreţinere pentru instalaţii tehnice, cum ar fi :

 1. Instalaţii de detecţie şi semnalizare incendiu
 2. Instalaţii de supraveghere video ( CCTV )
 3. Instalaţii de antiefracţie – detecţie/protecţie perimetrală, sisteme de alarmare, instalaţii de protecţie mecanică
 4. Instalaţii de control acces – interfonie şi videointerfonie, control acces, face recognition, sisteme de gestionare parcare (identificare număr de înmatriculare, sistem de plată parcare)
 5. Instalaţii de date-voce – sisteme de telefonie şi reţele de calculatoare
 6. Instalaţii de limitare şi stingere – cu hidranţi, stingere cu gaz, spumă sau sprinklere
 7. Instalaţii de evacuare fum şi gaze fierbinţi
 8. Instalaţii electrice – automatizări industriale, iluminat exterior, instalaţii interioare, paratrăsnet
 9. Instalaţii de evacuare fum şi gaze fierbinţi – sisteme mecanizate sau natural-organizate
 10. Instalaţii de ventilaţie
 11. Linii tehnologice de transport materiale
 12. Linii tehnologice de producţie

GANEX

“Grupul tehnic GANEX este constituit în cadrul INCD – INSEMEX Petroşani ca serviciu de atestare a respectării cerinţelor Normativului NEx 01-06/2007 pentru instalaţiile tehnice din arii cu pericol de explozie.
Acest normativ are drept scop stabilirea cerinţelor pentru asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă şi stabileşte prevederile generale pentru activităţile de proiectare, montare, exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi/sau prafuri combustibile.

Acest normativ se aplică la toate instalaţiile tehnice destinate să fie utilizate în atmosfere potenţial explozive, în fazele de proiectare, realizare, exploatare şi întreţinere.

La punerea în funcţiune a unei instalaţii tehnice care funcţionează în atmosferă potenţial explozivă trebuie efectuate, o verificare a documentaţiei tehnice şi o examinare “in situ” a instalaţiei tehnice privind prevenirea exploziilor, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă ‘’- INSEMEX Petroșani.

Atestatele emise de Grupul tehnic GANEX au valabilitate de 3 ani şi societatea Quick Service vă poate oferi servicii de consultanţă, întocmire de studii de tip Plan Zonare Ex, întocmire documentaţie de solicitare emitere Atestat şi Raport GANEX sau reexaminare periodică.

GVIV

“Grupul tehnic GVIV – Grupul de verificare a instalaţiilor de ventilare

Grupul tehnic GVIV este constituit în cadrul INCD – INSEMEX Petroşani ca serviciu de atestare a respectării cerinţelor Normativului NVIV 01-06 pentru intalaţiile de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice.
Normativul NVIV 01-06 a fost aprobat prin ordinele nr. 1638/25.04.2007 şi 393/02.05.2007 ale Ministerului Economiei şi Finanţelor respectiv Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Acest normativ urmăreşte asigurarea şi menţinerea unui mediu optim pentru desfăşurarea activităţii productive, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii angajaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă şi stabileşte prevederile generale pentru organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice.
Prezentul normativ se aplică la toţi agenţii economici cu activitate de producţie a căror activitate este susceptibilă de a genera atmosfere explozive şi/sau toxice , în vederea asigurării conformităţii parametrilor funcţionali realizaţi de instalaţiile de ventilare cu cei prevăzuţi prin proiect .

Instalaţiile de ventilare destinate asigurării unui mediu corespunzător desfăşurării activităţii în condiţii de securitate şi sănătate a lucrătorilor se verifică de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, la intervale de cel mult 2 ani, prin măsurători şi determinări în vederea stabilirii eficienţei funcţionării acestora şi menţinerii parametrilor declaraţi.” – INSEMEX Petroșani.

Atestatele emise de Grupul tehnic GVIV au valabilitate de 2 ani şi societatea Quick Service vă poate oferi servicii de consultanţă, evaluarea tehnică a instalaţiilor de ventilaţie, întocmire documentaţie de solicitare emitere Atestat GVIV sau reexaminare periodică.

Quick Service SRL
Petrea Cristian

Bibliografie: insemex.ro